enquete
 
Bekkema
 
warrenhove
 
damhus
 
bewegingscentrum
 
abd pluskrant banner
 
humanitas
 
museumdr8888
 
smelneserfskip
 
meldij
 
rebbers
 
Uitinmedia

 Lindeboom

 

nieuwsbrief sunenz

 Eerste lokale partij image1

 

Het bestuur van de Eerste lokale partij maakt bekend dat tijdens de ledenvergadering op 26 september 2017 de aanwezige leden unaniem hebben ingestemd met de eerste vier kandidaat raadsleden voor wat betreft de gemeenteraadsverkiezingen 2018 in de gemeente Smallingerland.

Het betreffen de volgende personen:

  1. Yntze de Vries (tevens lijsttrekker)
  2. Chiel Bolt
  3. Sandra de Jong
  4. Wally Postma                                                                                    

De nummers 1 t/m 3 zijn reeds raadslid en zijn op basis van hun functioneren wederom gekandideerd voor nog een periode raadslidmaatschap. Nummer 4 Wally Postma is ook niet nieuw in de gemeentepolitiek zij heeft de afgelopen drie en halfjaar als fractie ondersteuner voortreffelijk gefunctioneerd.

Het bestuur van de ELP is blij met de benoeming van de genoemde personen en wensen hun alvast een goede en succesvolle campagne toe.

De kandidatenlijst zal verder worden aangevuld met personen die hebben aangeven een plaats op de lijst te ambiëren, hiervoor gaat de kiesraad van de ELP de komende twee maanden sollicitatiegesprekken voeren.

13 december 2017 tijdens de Algemene ledenvergadering zal de volledige lijst aan de vergadering ter goedkeuring worden voorgelegd en daarna publiekelijk bekend worden gemaakt.