enquete
 
Bekkema
 
warrenhove
 
damhus
 
bewegingscentrum
 
abd pluskrant banner
 
humanitas
 
museumdr8888
 
smelneserfskip
 
meldij
 
rebbers
 
Uitinmedia

 Lindeboom

 

nieuwsbrief sunenz

Bibliotheek op School

 

4 Oktober om 10.00 uur wordt op 11 scholen in Smallingerland tegelijk de Bibliotheek op School geopend. Omdat wethouder van der Leck onmogelijk op alle scholen tegelijk de openingshandeling kan verrichten, doet hij dat alleen in basisschool de Diamant in Oudega.

De Bibliotheek op School is een project waarbij sterk ingezet wordt op lezen. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de openbare bibliotheek. De leerlingen lenen mooie boeken in de bibliotheek op hun eigen school en dagelijks wordt door de hele school minimaal een kwartier in die boeken gelezen. Iedere school heeft een of meer leescoördinatoren die hun collega’s enthousiasmeren om heel veel met boeken en lezen te doen in de klas. De leesconsulent van de openbare bibliotheek is dikwijls op school te vinden voor advies – niet alleen aan de leerkrachten en biebouders, maar ook aan de leerlingen zelf.

Het is belangrijk dat kinderen veel lezen. Wie veel leest, leest ook beter en haalt op school betere resultaten. Dit vindt ook de gemeente zo belangrijk dat die flink heeft geïnvesteerd in de nieuwe bibliotheken. De bibliotheek onderhoudt de bibliotheken op de scholen en vult de collecties aan.

Vorig jaar werd de Bibliotheek op School al geopend op 15 basisscholen. De scholen die nu zijn aangesloten zijn: it Foarhûs, het Tweespan, Sjalom, it Heechhof, de Tille, het Anker, de Bolder, de Leister Igge in Opeinde met lesplaats de Gielguorde in de Tike, de Diamant in Oudega en de Frissel in Drachtstercompagnie.

U bent van harte uitgenodigd de opening van de Bibliotheek op School in Oudega bij te wonen.