enquete
 
Bekkema
 
warrenhove
 
damhus
 
bewegingscentrum
 
abd pluskrant banner
 
humanitas
 
museumdr8888
 
smelneserfskip
 
meldij
 
rebbers
 
Uitinmedia

 Lindeboom

 

nieuwsbrief sunenz

Zondag 15 oktober

De Oase

10.00 uur: ds A Priem uit Ermelo (Intrede en Bevestiging proponent G. den Dikken) knd

Oppasdienst: Rennie Karens en Miranda Veenstra

19.30 uur: mevr. F Wesseling uit de Tike (Welkomstdienst m.m.v. Chr. Mannenkoor uit Zwolle)

Menorah

09.30 uur: da L.P. Cnossen uit Oosterwolde) knd

19.00 uur: ds A.H. Boschma - Evensong m.m.v. Chr. Zangkoor Ere Zij God o.l.v. Rein Albert Ferwerda en verschillende solisten.

Zuiderkerk

09.30 uur: ds C.W. Kempenaar

De Arke

9.30 uur: Geestdrift knd. groep 1 t/m 3

Na de dienst koffiedrinken

Grote Kerk

11.00 uur: ds Aafke Nicolai Heilig Avondmaal (Fryske Earetsjinst)

Vanaf 10.30 uur ontmoeting en koffie

Hervormde Kapelgemeente

09.00 uur: kand. F. Pierik uit ‘t Harde

k.n.d. is kindernevendienst groep 1 t/m 8

t.n.d. is tienernevendienst

z.s is zondagschool t/m 10 jaar

Collecten zondag 15 oktober

Eerste rondgang: zending en werelddiaconaat (doorgeefcollecte)

Tweede rondgang: pastoraat

Bij de uitgang: voor het eigen jeugdwerk

Grote Kerk

Eerste rondgang: diaconie

Tweede rondgang: eredienst Grote Kerk

Woensdag 18 oktober

Neibertilla

19.00 uur: dhr. S. de Boer